E T K İ N L İ K L E R

4. Kalem Kitap Fuarı, Kalem Vakfı Okulları tarafından düzenlenmektedir.